Romana clasa 12 – manualele potrivite pentru pregatirea examenului de Bacalaureat

Obiectul limba și literatura română” ocupă un loc însemnat în sistemul disciplinelor şcolare. Importanţa lui este determinată, în primul rând, de specificul conţinutului său, precum şi de contribuţia deosebită pe care o aduce la realizarea obiectivelor instructiv-educative ale şcolii. Spre deosebire de alte forme ale cunoaşterii umane, literatura, ca ramură a artei, ce valorifică funcţia expresivă a limbii (expresivitatea rezultă mai ales din folosirea limbajului mediat, cu înveliş senzorial, capabil să emoţioneze), se adresează preponderent sensibilităţii, declanşează efecte emoţionale, estetice.

Preocupările învăţământului privind cultivarea funcţiei formativ-artistice în predarea limbii și literaturii române de clasa a 12-a sunt orientate nu numai în direcţia a ceea ce trebuie să ştie elevul, ce trebuie să înveţe, ci mai ales cum receptează şi exprimă el semnificaţia şi valoarea literară a textului, cum reacţionează el spontan şi independent, în contact cu literatura. Deschiderea spre un învăţământ formativ are ca imperativ, prin intermediul unui manual limba si literatura romana clasa 12, formarea şi dezvoltarea motivaţiilor şi a atitudinilor (conştientizarea apartenenţei la o cultură naţională modernă în contextul celei universale prin motivaţia intrinsecă de însuşire a valorilor limbii şi literaturii române; conturarea unui univers afectiv şi atitudinal manifestat prin receptarea valorilor de limbă şi literatură; cultivarea necesităţii interioare de deschidere spre multi- şi interculturalitate etc.), a gândirii critice prin interiorizarea valorilor literare / estetice / culturale etc., a gustului estetic pentru literatura de valoare, a unui stil intelectual propriu de comunicare în educaţie, convergent libertăţii de interpretare a textelor literare. Calitatea de cititor al manualelor limbii române de clasa a 12-a antrenează implicit dezvoltarea percepţiei, imaginaţiei, a gândirii artistice a elevului, valorificarea şi dezvoltarea potenţelor de creativitate literară. Ţinând cont de aceste deziderate, subliniem că atât în procesul de predare, cât şi în cel de receptare a literaturii e necesar să se ţină cont de anumite legităţi, principii, specifice, în primul rând, literaturii ca artă.

Mai mult, în rezultatul interpretării limbii și literaturii române de clasa a 12-a, elevul va trebui să conştientizeze şi relaţiile sale cu mediul în care trăieşte, cu o anumită persoană, cu lumea din jurul său, legături care înseamnă adaptare, apartenenţă, înţelegere, respect, afecţiune, dragoste.

În cazul manualelor de limba si literatura română clasa 12, elevii pot procura manuale de la cele mai cunoscute edituri din România, redactate totodată și de către cei mai buni scriitori. Manualele acestora sunt pe cât se poate de bine structurate și încearcă să introducă elemente de noutate, încât elevilor să nu li se pară plictisitoare informația pe care o citesc și descoperă în manual, altfel ținându-i pe cât de mult posibil captivați. De asemenea, datorită gamei diversificate de manuale supus ofertei, puteți alege exact ceea ce considerați că vi se potrivește si vă va atrage.

În încheiere, menţionăm că nu e suficient să dispui de un potenţial creativ de aptitudini, dacă acestea nu sunt orientate strategic, prin motivaţie şi atitudini, către descoperirea şi generarea noului cu valoare de originalitate. Iată de ce lecţiile de literatură e bine să răspundă principiilor şi cerinţelor expuse mai sus.